Irena Rashi Příhodová

Irena Rashi Příhodová

Už jako malá jsem cítila, že tady na zemi mám nějaké poslání…Stále mě to někam táhlo, ale nevěděla jsem kam.Věděla jsem jen, že ten úkol je, že existuje. Často se mi stávalo, že mi úplně neznámí lidé svěřovali své nejtajnější smutky, zklamání a bolesti. Vyslechla jsem je, ale věděla jsem, že je to málo, že musí být nějaké lepší řešení. V průběhu svého života jsem prošla řadou těžkých situací, ze kterých jsem vlastně načerpala spoustu zkušeností, tak už mi teď ani tak těžké nepřipadají.

A jak jinak bych mohla porozumět trápení ostatních, když bych ho sama na vlastní kůži nezažila.

Jednou, když jsem byla nešťastná, sundala jsem si řetízek, který jsem měla na krku a on mi začal odpovídat. To bylo překvapení. A vrátilo mě to ke kartám, co jsem měla jako vzpomínku na svoji babičku, která je uměla vykládat a bavilo mě to ji sledovat a často jsem u ní mručila o výklad. Ráda jsem ji poslouchala když vykládala karty a hodně mě to zaujalo.

A po čase jsem se pustila k výkladům karet, kde se ukazovaly potíže i rady, jak problém řešit, ale stále jsem cítila, že mám jít dál. Několikrát v tomto životě jsem se sama ocitla na hranici života a smrti a začala jsem být o hodně citlivější, vnímavější a také začala cítit různé energie. Začala jsem svůj život brát jinak, přestala jsem se bát smrti.. .

Mé sny byly stále živější, navštěvovala jsem v nich různé dimenze, začala jsem si ze svých snů a regresí do  min.životů přinášet různé zkušenosti, začaly se probouzet a rozvíjet různé schopnosti prošla různými druhy terapií, sebepoznáním, jak v pozici terapeuta , tak i klienta ..  Zapisovala si své sny, hledala příčiny potíží kde vznikly, pochopila různé souvislosti a protože svoji práci považuji za práci, moje poslání a něco co mně baví, tak neustále objevuji nové možnosti, získávám nové zkušenosti a znalosti a stále se v této oblasti rozvíjím a posunuji. To vede i ktomu , že mi přicházejí spontáně různé informace , odkrývají se různé skryté schopnosti. které  pak různě kombinuji a využívám při mé práci s klienty.

Pochopila jsem, že všechno, co jsem prožila a čím jsem si sama prošla mělo svůj význam a smysl. Mám velmi silný pocit, že to byla ta nejlepší příprava na práci terapeuta a léčitele. Absolvovala jsem školu GBT v Holistické regresní terapii, Spirituální regresi, jsem členem EARTh, absolvovala jsem rok sebezkušenostního výcviku v Akademii Alernativ v Tanečně-pohybovém oboru v Olomouci, kde byly součástí sebezkušeností i umělecké terapie pod vedením českých i zahr.lektorů, dále také různé kurzy a semináře v Hlubinné regresní terapii, Theta healingu, Automatické kresby, prošla jsem si Cestou,  atd..Zasvěcením do různých druhů energií a také v neposlední řadě jsem došla do bodu, kdy jsem si udělala i odsvěcení, protože jsem byla v bodě, kdy mě zasvěcení neposunovalo, ale spíše od zdroje oddělovalo. 

Na své cestě jsme nebyla sama ve svém  osobním růstu si vzájemně pomáháme, když je potřeba se svými kolegyněmi a kolegy za což jim patří dík. 

V současné době řadu terapií mám vyzkoušených sama na sobě, dále sleduji další možnosti a vývoj v oblasti terapií, hypnozy (její prvky jsou součástí Holistické regresní terapie GB ), energetického léčení atd…a zařazuji nové poznatky do své práce, která se takto neustále vyvíjí. 

Zároveň jsem člověk , který potřebuje ke svému životu rozmanitost a různorodost a vývoj jen v jedné oblasti života by mne neuspokojoval, věnuji se celkovému rozvoji osobnosti .

A to co dělám se svými klienty je především , to, že jim pomáhám v jejich růstu a posunutí se dál .

Kromě práce s nitrem se věnuji různorodé tvořivé činnosti a pohybu .

Tvořivé a intuitivní pohybové dílničky pro Vás chystáme se svou dcerou.